Πολιτική Απορρήτου

Η Sonnberg Expo δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών του ιστότοπου www.sonnberg-expo.com και να συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικά δεδομένα) όπως σε κάθε περίπτωση. Για το λόγο αυτό, οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών δεν συλλέγονται εκτός εάν τις παρέχουν εθελοντικά.

Οι πληροφορίες που δίνονται εκούσια και με τη συγκατάθεση των χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας χρησιμοποιούνται από την Sonnberg Expo, προκειμένου οι επισκέπτες της ιστοσελίδας του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με την εταιρεία, να τους παρέχονται απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτουν, να εξυπηρετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να ενημερώνονται για τα νέα της επιχείρησης. Η Sonnberg Expo δεν διανέμει σε κανέναν άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με το www.sonnberg-expo.com τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των χρηστών ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή δεδομένο που αφορά τους επισκέπτες της.

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων είναι η Sonnberg Expo. Οι χρήστες του www.sonnberg-expo.com έχουν πρόσβαση στην παρούσα ανακοίνωση σχετικά με την πολιτική απορρήτου, ώστε να είναι σε θέση να παράσχουν εν πλήρει γνώσει τη συγκατάθεσή τους, προκειμένου η εταιρεία να προχωρήσει στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω. Η εν λόγω συγκατάθεση του χρήστη στη δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων του μπορεί πάντοτε να ανακληθεί, ωστόσο η ανάκληση δεν έχει αναδρομικά αποτελέσματα.